Oletko aikeissa siirtyä palkkatyöstä yksityisyrittäjäksi? Päätös on rohkea, sillä yrittäjyyteen liittyy paljon riskejä – voidaan jopa sanoa, että yrittäjyys ei muuta olekaan kuin riskien ottamista. Yrittäjyyteen liittyy kuitenkin paitsi riskeeraamista, myös uhkatekijöiden hallintaa ja minimoimista. Riskit ovat läsnä koko yrityksen elinkaaren ajan perustamisesta lähtien, joten yrittäjän on hyväksyttävä niiden olemassaolo, opittava elämään sulassa sovussa niiden kanssa ja tarttumaan tilaisuuteen silloin, kun se kannattaa.

Aloittavan yrittäjän on hyvä tiedostaa riskit

Uuden yrittäjän ei kannata lähteä niin sanotusti soitellen sotaan. On turha kuvitella, että kaikki sujuisi kuin Strömsössä, joten yritystoiminnan riskit kannattaa kartoittaa huolellisesti heti alussa. Vasta riskikartoituksen jälkeen on realistista arvioida liikeidean kannattavuutta ja tehdä päätös siitä, onko yrityksen perustaminen taloudellisesti järkevää. Jos liikeidea on kovin uhkarohkea, voi olla fiksuinta pitäytyä palkkatyössä ainakin siihen asti, että liikeideasta on viilattu turhat riskit pois.

Kartoita riskit jo liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa

Yritystoiminnan potentiaaliset uhat pitää listata viimeistään niin sanotussa alustavassa liiketoimintasuunnitelmassa. Sen tarkoitus on kiteyttää tulevan yrityksesi koko liiketoiminta mahdollisine riskeineen yhteen dokumenttiin. Alustavaa liiketoimintasuunnitelmaa edellyttävät niin mahdolliset rahoittajat kuin TE-toimistokin, jos aiot hakea yritystoiminnan käynnistämisen tueksi starttirahaa. Ennen kaikkea alustava liiketoimintasuunnitelma riskikartoituksineen on kuitenkin hyödyllinen nimenomaan tulevalle yrittäjälle itselleen, koska tässä vaiheessa yksikään riskeistä ei ole vielä realisoitunut.

Miten uhkatekijöitä sitten voi kartoittaa liiketoimintasuunnitelmaa ja tulevaa yritystoimintaa varten? Riskikartoituksen voi aloittaa esimerkiksi tutustumalla pahimpiin kilpailijoihin ja potentiaalisiin asiakkaisiin. Nykypäivänä sekä kilpailijoita että asiakaskuntaa on helppo kartoittaa nettiä selaamalla, sillä useimmilta yrityksiltä ja yhteisöiltä löytyy jo kotisivut ja some-tili. Riskien kannalta on oleellista arvioida esimerkiksi asiakaskunnan kasvua tai supistumista sekä mahdollisuutta, että joku kilpailijoistasi laajentaa toimintaansa lähitulevaisuudessa.

Yritystoiminta on aina pientä uhkapeliä

Tuntuuko siltä, että riskejä tulvii ovista ja ikkunoista? Epätoivoon ei kuitenkaan kannata vaipua, sillä täysin turvallista yritystoimintaa ei ole olemassakaan. Toimivasta liikeideasta huolimatta pelkästään jo palkkatyöstä yksityisyrittäjäksi siirtyminen on iso riski, jota tulee yrittäjäuran aikana seuraamaan monta muuta pientä ja isoa uskaliasta askelta. Yrittäjyys vaatiikin monien muiden ominaisuuksien lisäksi rohkeutta ottaa riskejä ja kykyä käsitellä niistä aiheutuvaa stressiä.

Entäpä mitä mieltä rahoittajat ja TE-toimisto ovat riskeistä? Koska riskitön liiketoiminta on urbaani legenda, ei kukaan edellytä aloittavalta yrittäjältä täysin varmaa liiketoimintasuunnitelmaa. Mitä tulee viranomaisiin ja mahdollisiin sijoittajiin, kiinnostaa heitä pikemminkin se, että yrittäjä tai sellaiseksi aikova tiedostaa liikeideansa riskit ja pystyy arvioimaan niiden toteutumismahdollisuutta realistisesti. Mitä paremmin liiketoiminnan heikkoudet ovat tiedossa, sen helpompi yrityksen kannattavuuttakin on arvioida.

Miksi riskien ottaminen on yrittäjälle välttämätöntä?

Voidakseen menestyä, on yrittäjän yleensä otettava enemmän tai vähemmän riskejä. Kyse voi olla vaikkapa tuote-erän ostamisesta, liiketilan vuokraamisesta tai yhteistyöstä toisen yrityksen kanssa. Myös uuden työntekijän palkkaaminen on riski. Kuten jokainen voi päätellä, on yrittäjän kuitenkin tehtävä tällaisia rohkeutta vaativia ratkaisuja jo yritystoiminnan alku- ja ylläpitovaiheessa. Viimeistään yritystoiminnan laajentaminen vaatii riskien ottamista ja sen hyväksymistä, että ne saattavat myös realisoitua.

Kolikolla on myös toinen puoli. Joskus riskin ottamatta jättäminenkin on liiketoiminnan kannalta haitallista. Otetaanpa esimerkki: ruokakauppa X harkitsee laajentamista viereiseen liiketilaan, mutta näkee remontin kuluineen liian suurena riskinä. Niinpä ruokakauppa X päättää olla vuokraamatta tarjolla olevaa liiketilaa. Pian käy kuitenkin ilmi, että ruokakauppa X:n pahin kilpailija on tarttunut tilaisuuteen ja avaa oman kauppansa naapuritilaan. Ehkä ruokakauppa X:n olisi siis sittenkin kannattanut olla rohkea?

Mitä isompi riski, sen suuremmat voitot?

Yritystoiminta on uhkapeliä, mutta onneksi yrittäjällä on mahdollisuus vaikuttaa sen panoksiin. Panosten suuruus kannattaakin valita huolella, sillä aina on olemassa mahdollisuus riskien realisoitumisesta. Mitä pienempi sijoitettava summa on, sen pienempi mahdollinen tappio ja rahallinen menetyskin on – aivan kuten missä tahansa muussakin uhkapelissä. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että yrittäjän kannattaisi aina sijoittaa mahdollisimman vähän eli ottaa mahdollisimman pieniä riskejä.

Isommilla panoksilla voitotkin nimittäin kasvavat. Jokainen rahapelejä pelannut tietää, että tuplaamalla voi joko voittaa isomman summan tai menettää kaiken. Näin on myös yritysmaailmassa. Jos edellä mainittu ruokakauppa X päättäisikin laajentaa ja vuokrata sen lisäksi kaksi muuta liiketilaa, voi ruokakauppa X:n liikevaihto joko lähteä hurjaan kasvuun tai toisaalta jo pelkät tilojen vuokrakulut ajaa yrityksen taloudelliseen ahdinkoon tai jopa konkurssiin asti.

Minimoi uhkatekijät, niin voit voittaa koko potin

Loppujen lopuksi yritystoiminnassa oleellista on riskien minimoiminen. Panos voi olla iso, mutta riski silti pieni. Ruokakauppa X:n tapauksessa esimerkiksi uusien liiketilojen vuokraaminen on iso panostus, mutta huolella mietityissä sijainneissa uudet kaupat menestyvät hyvällä todennäköisyydellä. Kaikki riippuu siis siitä, kuinka hyvin yrittäjä on tietoinen tulevaan peliliikkeeseen sisältyvistä uhkista ja mahdollisuuksista. Kun teet pohjatyön hyvin, pystyt myös minimoimaan uhkakuvat tehokkaasti.

Vinkkinä aloittavalle yrittäjälle voisikin sanoa seuraavasti: “ota riskejä, mutta harkiten”. Riskien tiedostaminen, ottaminen ja minimointi ovat avaimia menestyksekkään liiketoiminnan pyörittämiseen. Niin sanottu tyhmänrohkeus tai uhkarohkeus on tie kohti konkurssia ja velkakierrettä, kun taas fiksut ratkaisut riskeineen voivat äkkiä tuplata tuntipalkkasi tai maksaa lainat pois muutamassa päivässä. Loppu peleissä palkintona onnistuneesta riskien ottamisesta on työ omilla ehdoilla omavalintaisessa unelma-ammatissa.