Oma yritys on useiden haaveissa. Nykyiseen työhönsä kyllästyneet, työttömäksi jääneet ja muuten vaan itsenäisestä yritystoiminnasta haaveilevat ovat usein niiden joukossa, jotka lähtevät perustamaan omaa yritystä. Omaa yritystä pyöritettäessä tulee toki riskejäkin, mutta samalla pääsee päättämään siitä, mitä työssään tekee – ja milloin tekee. Yrityksen perustaminen vaatii jonkin verran pääomaa, joten monilla voi olla mielessä myös valmiina olevaan tai perusteilla olevaan yritykseen sijoittaminen. Jos sukan varteen on jäänyt ylimääräisiä säästöjä, voi olla järkevää sijoittaa jonkun toisen vetämään yritykseen ja päästä näin päättämään myös esimerkiksi yritystä hallinnoivan osakeyhtiön asioihin.

Oma yritys

Oman yrityksen perustaminen lähtee liikeideasta. Liikeideassa tulee vastata kysymyksiin kuten “mitä myyt?” ja “kenelle myyt?”. “Uniikki idea parantaa yrityksen mahdollisuuksia” -artikkelissamme kerromme omaperäisistä ja uniikeista liikeideoista. Samoin on tarpeen pohtia kuinka tavoitat asiakkaasi, mitä etuja sinulla on muihin yrityksiin nähden, tarvitsetko työntekijöitä toteuttaaksesi liikeideaa ja tarvitsetko rahoitusta. Omaan yritykseen kannattaa tehdä myös kannattavuuslaskelma, jolla pystyt ennustamaan edes hiukan, voitko yrityksellä päästä omillesi ja missä vaiheessa. Liikeidean lisäksi on tärkeää tehdä liiketoimintasuunnitelma, josta selviää yritystoiminnan kannattavuus ja mahdollisuudet menestymiseen. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen on tärkeää paitsi yrittäjälle, myös rahoittajille.

Kun liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma on hiottu kuntoon, on aika miettiä yrityksen rahoitusta. TE-toimisto voi myöntää starttirahaa, joka haetaan ennen yrityksen perustamista. Starttiraha on henkilökohtainen veronalainen tuki, jota myönnetään kuuden kuukauden jaksoissa. Yleensä sitä maksetaan yhdestä kahteen jaksoa. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen eli 32,40 euroa päivältä, enintään viisi päivää viikossa. Starttirahalle on olemassa ehdot, joihin liittyvät myös liiketoimintasuunnitelma ja liikeidea. Niihin kannattaa tutustua TE-palvelujen verkkosivuilla huolellisesti. Starttirahahakemus voidaan myös hylätä, jos ehdot eivät täyty. Muitakin rahoituslähteitä yritystoimintaan on tarjolla Suomessa runsaasti. Suomen valtio tukee ja rahoittaa yritystoimintaa muun muassa Business Finlandin ja eritysrahoitusyhtiö Finnveran kautta.

Sijoittaminen yritykseen

Jos et halua lähteä päivittäiseen yritystoimintaan, voit myös sijoittaa pörssiin listaamattomiin yrityksiin. Tätä kutsutaan pääomasijoittamiseksi. Sijoittaja sijoittaa yritysten osakkeisiin ja näin sijoittajasta tulee yrityksen osakkeenomistaja. Jos yritys menestyy, osakkeiden arvo nousee ja sijoitus kerää näin tuottoa. Sijoittaja voi saada tuottoa myös saaduista osingoista. Sijoittamiseen kannattaa tutustua ja lukea siitä runsaasti etukäteen. Menestyneiltä sijoittajilta voi ottaa hyvin oppia siitä, minkälaisten sijoitusten kautta he ovat päässeet tuottoihin käsiksi. Omaperäiset ja kiinnostavat liikeideat ovat tässäkin tärkeä osa-alue, sillä tällaisen idean omaavat yritykset voivat nousta suurempaan arvoon lähitulevaisuudessa. Sijoittajalla täytyy olla hiukan ennustajan lahjoja.

Yritykseen ei kannata sijoittaa, jos et ymmärrä mitä yritys oikeasti tekee. Pääomasijoittamisessa on niin ikään olemassa riskejä. Pahimmillaan sijoituksesi häviävät sen siliän tien. Tämän vuoksi on hyvä analysoida etukäteen yrityksen menestymismahdollisuuksia. Tilastojen ja tutkimusten mukaan eniten riskejä on aloittelevilla yrityksillä, jotka kehittelevät vasta tuotteitaan. Ne yritykset, jotka ovat vakiintuneita toimijoita, ovat puolestaan turvallisempia sijoittamiseen. Osakkeiden myynti on muiden kuin pörssiyhtiöiden kohdalla hiukan vaikeampaa. Pääomasijoittajalla on kuitenkin mahdollisuus olla mukana yrityksen kasvussa ja olla näkyvä toimija yrityksen taustalla. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, jos haluaa sijoittaa sellaiseen yritykseen, joka on arvoiltaan sijoittajan kanssa samalla aaltopituudella.

Sijoitusyhtiön kautta sijoittaminen

Jos sijoitat yrityksiin omana itsenäsi, voivat verotusasiat tulla yllätyksenä, kuten ne niin usein tulevat muutenkin Suomessa. Sijoitusyhtiö voi maksaa osakkaalle palkkaa, jos osakas on samalla sijoitusyhtiön työntekijä. Samalla verotus on pienempi kuin yksityishenkilönä sijoittajalle. Oman sijoitusyhtiön perustaminen on myös mahdollista. Listaamattomalla, pörssin ulkopuolisella sijoitusyhtiöllä on myös omat etunsa. Sijoitusyhtiön osakkaat saattavat saada pörssiosinkoja itselleen pörssin ulkopuolisen yhtiön verotuksella, jos tällainen sijoitusyhtiö omistaa yli kymmenen prosenttia sijoittamisen kohteena olevasta pörssiyhtiöstä. Pörssin ulkopuolisen yhtiön jakamat osingot ovat vain 25 prosentin osalta veronalaista tuloa. Tällöin saajakohtaisen osingon määrä ei saa ylittää 150 000 euroa.

Jos aikoo perustaa sijoitusyhtiön, tulee tällöin eteen luonnollisesti samoja asioita ja haasteita kuin muunkin yrityksen perustamisessa. Sijoitusyhtiö on osakeyhtiö, joten sen perustamista voi hyvin verrata tavallisen osakeyhtiön perustamiseen. Osakeyhtiöiden pääomamaksu on nykyään poistettu, mutta menoja voi tulla vaikkapa yhtiön perustamiseen menevästä kaupparekisterimaksusta. Halvimmillaan sijoitusyhtiön kulut jäävät kuitenkin vain muutamiin satoihin euroihin, jos hoitaa byrokratian oikein ja tunnollisesti. Sopivan tilitoimiston valitseminen on sijoitusyhtiölle, kuten muillekin osakeyhtiöille, erinomaisen tärkeää. Sijoitusyhtiön voi parhaimmillaan perustaa muutamassa päivässä, joten sen aloitusta ei tarvitse jäädä odottelemaan turhan kauaksi aikaa. Sijoitusyhtiö on siis hyvä vaihtoehto yritykseen sijoittamisen toteuttajaksi.

Yhteenveto

Ei ole olemassa oikeaa vastausta siihen, kannattaisiko perustaa oma yritys vai sijoittaa yritykseen. Tämä riippuu olennaisesti siitä, onko unelmana, intohimona ja tavoitteena olla päätösvaltainen yrityksen toiminnassa ja sen kehittymisessä. Yrityksen perustaja päättää pitkälle yrityksen asioista, ellei sitten ole antanut osakeyhtiössä enemmistöosuutta osakkeista muille osakkaille. Pienissä yrityksissä perustaja ja omistaja on kuitenkin kuningas, jonka visiota seurataan. Yrityksiin sijoittamalla pääsee kuitenkin suosimiensa yritysten toimintaan mukaan näkyvänä osakkaana. Tällöin ei tarvitse ottaa harteilleen yritystoiminnan pyörittämisestä koituvia arkisia haasteita, jotka saattavat kuormittaa yrittäjää kuin yrittäjää. Artikkeliemme avulla löydät varmasti oikean vaihtoehdon haluamallesi yritystoiminnalle!